Aktuell luftkvalitet vid Gamla Bangatan i Ludvika

Information

 

EU har angett krav på luftkvalitet i form av högsta tillåtna koncentrationer av olika typer av gasformiga föroreningar och partikelföroreningar. Gränsvärdena gäller också i Sverige, där de framgår av luftkvalitetsförordningen. Det kan finnas olika gränser för olika långa tidsmedelvärden, även för en och samma förorening. I flera fall tillåts ett visst antal överskridanden av gränserna under ett och samma kalenderår.

 

För att övervaka luftkvaliteten och se till att luftkvalitetsförordningen följs, så har Naturvårdsverket gett ut föreskrifter och detaljerade anvisningar om var och hur luftkvaliteten skall uppskattas eller mätas, och hur den skall rapporteras. Ansvaret för detta ligger i de flesta fall på enskilda kommuner eller grupper av kommuner, så kallade samverkansområden.

 

I Ludvika har OPSIS fått uppdraget att praktiskt utföra mätning och rapportering av luftkvaliteten för Kultur- och Samhällsutvecklingsförvaltningens räkning. Mätningarna av luftkvaliteten utförs med instrument som använder sig av optisk spridning.

 

OPSIS erbjuder mätningar och mätsystem för ämnesanalys både i omgivningsluft och i industriella emissioner och processer. Företaget är verksamt sedan 1985 och har kunder över hela världen.

Trelleborgsluft.se

Ludvikaluft.se